IDENTIFIKASJONSDATA TIL EIEREN AV NETTSTEDET

I samsvar med informasjonsplikten fastsatt i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, heretter CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, som eier av nettstedet www.CONSEJOSPARAMIHUERTO .com, som ligger på en , e-post adresse Consejosparamihuerto.com, fortsetter å kommunisere denne informasjonen som samsvarer med og regulerer bruksvilkårene på denne siden, ansvarsbegrensningene og forpliktelsene som brukerne av nettstedet som publiserer under domenenavnet www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, de påtar seg og forplikter seg til å respektere.

VILKÅR FOR BRUK

Bruken av www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com gir betingelsen om brukeren av www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, enten det er en fysisk eller juridisk person, og innebærer nødvendigvis fullstendig, fullstendig og uforbeholden aksept av hver og en av klausulene og de generelle betingelsene inkludert i den juridiske merknaden. Hvis brukeren ikke godtar klausulene og betingelsene for bruk av denne juridiske merknaden, vil han avstå fra å bruke www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com. Denne juridiske merknaden er gjenstand for endringer og oppdateringer, så versjonen publisert av CONSEJOSPARAMIHUERTO.com kan være forskjellig hver gang brukeren går inn på portalen. Derfor må brukeren lese den juridiske merknaden hver gang de går inn på www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com.

Gjennom www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com gir CONSEJOSPARAMIHUERTO.com brukeren tilgang til og bruk av forskjellig innhold publisert via Internett av CONSEJOSPARAMIHUERTO.com eller av autoriserte tredjeparter.

Brukeren er forpliktet og forplikter seg til å bruke www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com og innholdet i samsvar med gjeldende lovgivning, den juridiske merknaden og enhver annen merknad eller instruks som gjøres kjent for ham, enten gjennom denne juridiske merknaden eller på et annet sted i innholdet som utgjør www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, slik som reglene for sameksistens, moral og allment aksepterte gode skikker. For dette formål forplikter og forplikter brukeren seg til IKKE å bruke noe av innholdet til ulovlige formål eller effekter, forbudt i den juridiske merknaden eller av gjeldende lovgivning, skadelig for rettighetene og interessene til tredjeparter, eller som på noen måte kan skade, deaktivere, overbelaste, forringe eller forhindre normal bruk av innholdet, datautstyret eller dokumenter, filer og alle typer innhold som er lagret i datautstyr som eies eller er kontrakt med CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, en annen BRUKER eller en hvilken som helst Internett-bruker (maskinvare og programvare).

Brukeren forplikter seg til å ikke overføre, spre eller gjøre tilgjengelig for tredjeparter noen form for materiale på www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, slik som informasjon, tekster, data, innhold, meldinger, grafikk, tegninger, lydfiler og/eller bilder , fotografier, opptak, programvare, logoer, merker, ikoner, teknologi, fotografier, programvare, lenker, grafisk design og kildekoder, eller annet materiale som du har tilgang til som bruker av www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, uten at denne oppregningen er begrensende. Likeledes, i samsvar med alt dette, kan brukeren ikke:

Reprodusere, kopiere, distribuere, gjøre tilgjengelig eller på annen måte offentlig kommunisere, transformere eller modifisere innholdet, med mindre du har skriftlig og eksplisitt tillatelse fra CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, som er eieren av de tilsvarende rettighetene, eller at dette er lovlig tillatt. .
Slett, manipuler eller på noen måte endre "copyright" og andre identifikasjonsdata for reservasjonen av rettigheter til CONSEJOSPARAMIHUERTO.com eller dets eiere, fingeravtrykk og/eller digitale identifikatorer, vannmerker eller andre etablerte tekniske midler for din anerkjennelse.

Brukeren må avstå fra å skaffe og til og med forsøke å skaffe innholdet ved å bruke andre midler eller prosedyrer enn de som, avhengig av tilfellet, er gjort tilgjengelig for dette formålet eller har blitt angitt for dette formålet på nettsidene hvor de finner Innhold eller generelt de som vanligvis brukes på Internett for dette formålet, forutsatt at de ikke medfører risiko for skade eller deaktivering av www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, og/eller innholdet.

ÅNDSVERK

Alle varemerker, handelsnavn eller karakteristiske tegn av noe slag som vises på www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com er eiendommen til CONSEJOSPARAMIHUERTO.com eller, alt etter tilfellet, til deres respektive eiere, uten at det er forstått at bruken eller tilgangen til Portalen og/eller innholdet tilskriver brukeren noen rettigheter over de nevnte varemerkene, handelsnavnene og/eller særegne tegnene, og ingen av utnyttelsesrettighetene som eksisterer eller kan eksistere over nevnte innhold kan forstås som overført til brukeren. På samme måte er innholdet den immaterielle eiendommen til CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, eller til tredjeparter, alt ettersom, og derfor eies de immaterielle rettighetene av CONSEJOSPARAMIHUERTO.com eller av tredjeparter som har autorisert bruken av dem, for å som utelukkende utøver rettighetene til å utnytte dem på noen måte, og spesielt rettighetene til reproduksjon, distribusjon, offentlig kommunikasjon og transformasjon. Den uautoriserte bruken av informasjonen på denne nettsiden, samt brudd på de intellektuelle eller industrielle eiendomsrettighetene til CONSEJOSPARAMIHUERTO.com eller tredjeparter inkludert i www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com som har overført innhold, vil gi opphav til det lovlig etablerte ansvar.

TILGJENGELIGHET FOR WWW.CONSEJOSPARAMIHUERTO.COM

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com garanterer ikke fravær av avbrudd eller feil ved tilgang til www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, dets innhold, eller at det er oppdatert, selv om det vil gjøre sitt beste for å, der det er hensiktsmessig, unngå, korrigere eller oppdatere dem. Derfor er CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ikke ansvarlig for skader av noe slag produsert i brukeren som forårsaker feil eller frakoblinger i telekommunikasjonsnettverkene som forårsaker suspensjon, kansellering eller avbrudd av portaltjenesten under leveringen eller tidligere.

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com utelukker, med unntakene som er tenkt i gjeldende lovgivning, ethvert ansvar for skader av enhver art som kan skyldes mangel på tilgjengelighet, kontinuitet eller kvalitet på driften av www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com og innholdet, av ikke- samsvar med verktøyforventningen som BRUKER kunne ha tilskrevet www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com og til innholdet.

Funksjonen til hyperlenkene som vises på denne nettsiden er utelukkende å informere brukeren om eksistensen av andre nettsteder som inneholder informasjon om saken. Nevnte hyperkoblinger utgjør ingen forslag eller anbefaling.

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com er ikke ansvarlig for innholdet på de lenkede sidene, driften eller nytten av hyperkoblingene eller resultatet av nevnte lenker, og garanterer heller ikke fravær av virus eller andre elementer i dem som kan forårsake endringer i datasystemet ( maskinvare og programvare), brukerens dokumenter eller filer, med unntak av ethvert ansvar for skader av noe slag forårsaket av brukeren av denne grunn.

Tilgang til www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com innebærer ingen forpliktelse fra CONSEJOSPARAMIHUERTO.coms side til å kontrollere fraværet av virus, ormer eller andre skadelige dataelementer. I alle fall tilsvarer tilgjengeligheten av tilstrekkelige verktøy for oppdagelse og desinfisering av skadelige dataprogrammer brukeren, derfor er CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ikke ansvarlig for mulige sikkerhetsfeil som kan oppstå under levering av tjenesten. www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com , og heller ikke av mulige skader som kan forårsakes på datamaskinsystemet til brukeren eller tredjeparter (maskinvare og programvare), filene eller dokumentene som er lagret i det, som en konsekvens av tilstedeværelsen av virus på datamaskinen til brukeren som brukes til tilkoblingen til tjenestene og innholdet på nettet, en feil i nettleseren eller bruk av ikke-oppdaterte versjoner av samme.

Leveringen av tjenesten til www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com og av innholdet har i prinsippet en ubestemt varighet. CONSEJOSPARAMIHUERTO.com er imidlertid autorisert til å avslutte eller suspendere leveringen av tjenesten til www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com og/eller noe av innholdet når som helst. Når dette er rimelig mulig, vil CONSEJOSPARAMIHUERTO.com gi forhåndsvarsel om oppsigelse eller suspensjon av www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com.

KVALITET PÅ WWW.CONSEJOSPARAMIHUERTO.COM

Gitt det dynamiske og skiftende miljøet til informasjonen og tjenestene som tilbys gjennom www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, gjør CONSEJOSPARAMIHUERTO.com sitt beste, men garanterer ikke den fullstendige sannheten, nøyaktigheten, påliteligheten, nytten og/eller aktualiteten til innholdet. Informasjonen på sidene som utgjør denne portalen er kun informativ, rådgivende, informativ og reklame. Ikke i noe tilfelle tilbyr eller har de karakter av en bindende eller kontraktsmessig forpliktelse.

BEGRENSNING AV ANSVAR

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com fraskriver seg alt ansvar for beslutninger som brukeren kan ta basert på denne informasjonen, samt for mulige typografiske feil som kan være inneholdt i dokumentene og grafikken til www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com. Informasjonen er gjenstand for mulige periodiske endringer uten forvarsel om innholdet på grunn av utvidelse, forbedring, korrigering eller oppdatering av innholdet.

TIPSPARAMIHUERTO.com jobber med Amazon Affiliate-programmet, så produktene selges og distribueres gjennom Amazon selv.

VARSLER

Alle varslinger og kommunikasjoner fra CONSEJOSPARAMIHUERTO.com til brukeren på noen måte vil anses som effektive for alle formål.

LEGISLACIÓN ANVENDELIG

Denne juridiske merknaden er underlagt gjeldende spanske forskrifter.