A WEBOLDAL TULAJDONOSÁNAK AZONOSÍTÁSI ADATAI

Az információs társadalom és az elektronikus kereskedelem szolgáltatásairól szóló július 10-i 34/2002 törvény (a továbbiakban: CONSEJOSPARAMIHUERTO.com), mint a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO .com weboldal tulajdonosa, e-mail címen, 11. cikkében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének megfelelően. A Consejosparamihuerto.com címen továbbítja ezeket az információkat, amelyek képezik és szabályozzák az ezen az oldalon történő felhasználás feltételeit, a felelősség korlátait és azokat a kötelezettségeket, amelyeket a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com domain néven közzétevő weboldal felhasználói vállalnak, és vállalja a tiszteletet.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com használata biztosítja a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com Felhasználójának feltételét, függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyről van szó, és szükségszerűen magában foglalja a benne foglalt valamennyi kikötés és általános feltétel teljes, teljes és fenntartás nélküli elfogadását. a Jogi közleményben. Ha a Felhasználó nem ért egyet a jelen Jogi közlemény rendelkezéseivel és felhasználási feltételeivel, tartózkodik a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com használatától. Ez a Jogi közlemény változhat és frissíthető, ezért a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com által közzétett verzió minden alkalommal eltérő lehet, amikor a Felhasználó belép a Portálba. Ezért a Felhasználónak minden alkalommal el kell olvasnia a Jogi közleményt, amikor belép a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com oldalra.

A www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com webhelyen keresztül a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com hozzáférést biztosít a Felhasználónak a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com vagy felhatalmazott harmadik felek által az interneten közzétett különféle Tartalmakhoz, illetve azok használatát.

A Felhasználó köteles és beleegyezik abba, hogy a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com oldalt és a Tartalmat a hatályos jogszabályoknak, a Jogi közleménynek, valamint bármely más értesítésnek vagy utasításnak megfelelően használja, akár jelen jogi közleményen keresztül, akár a Tartalom bármely más helyén. amelyek a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com oldalt alkotják, mint például az együttélés szabályai, az erkölcs és az általánosan elfogadott jó szokások. Ennek érdekében a Felhasználó vállalja és kötelezettséget vállal arra, hogy a Tartalmat NEM használja fel olyan tiltott célokra vagy hatásokra, amelyek a Jogi közleményben vagy a hatályos jogszabályokban tiltottak, harmadik személyek jogait és érdekeit sértik, vagy amelyek bármilyen módon károsíthatják, a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, egy másik FELHASZNÁLÓ vagy bármely internetfelhasználó (hardver és szoftver) tulajdonában lévő vagy szerződött számítógépes berendezésben tárolt Tartalmak, számítógépes berendezések vagy dokumentumok, fájlok és mindenféle tartalom normál használatának letiltása, túlterhelése, károsodása vagy megakadályozása.

A Felhasználó vállalja és vállalja, hogy a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com webhelyen található anyagokat, például információkat, szövegeket, adatokat, tartalmakat, üzeneteket, grafikákat, rajzokat, hangfájlokat és/vagy képeket nem továbbítja, terjeszt vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé teszi. , fényképek, felvételek, szoftverek, logók, márkák, ikonok, technológia, fényképek, szoftverek, linkek, grafikai tervezés és forráskódok, vagy bármely más olyan anyag, amelyhez Ön, mint a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com Felhasználója hozzáfér, anélkül, hogy ez a felsorolás lenne. korlátozó. Mindezekkel összhangban a Felhasználó nem jogosult:

Reprodukálni, másolni, terjeszteni, elérhetővé tenni vagy bármilyen más módon nyilvánosan közölni, átalakítani vagy módosítani a Tartalmat, kivéve, ha Ön rendelkezik a megfelelő jogok tulajdonosa, a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com írásos és kifejezett felhatalmazásával, vagy ha ez törvényileg megengedett. .
Törölje, módosítsa vagy bármilyen módon módosítsa a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com vagy tulajdonosai jogfenntartásának „szerzői jogát” és egyéb azonosító adatait, ujjlenyomatait és/vagy digitális azonosítóit, vízjeleit vagy bármely más, az Ön felismerését szolgáló technikai eszközt.

A Felhasználónak tartózkodnia kell attól, hogy a Tartalmat olyan eszközökkel vagy eljárásokkal megszerezze, sőt megkísérelje megszerezni, mint amelyeket az esettől függően erre a célra rendelkezésre bocsátottak, vagy amelyeket azokon a weboldalakon e célra jeleztek, ahol megtalálja Tartalmak, vagy általában az interneten erre a célra általánosan használt tartalmak, feltéve, hogy nem járnak a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com és/vagy a Tartalom károsodásának vagy letiltásának kockázatával.

SZELLEMI TULAJDON

A www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com oldalon megjelenő összes védjegy, kereskedelmi név vagy megkülönböztető jelzés a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com vagy adott esetben a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezi anélkül, hogy megértené, hogy a A Portál és/vagy a Tartalom a Felhasználónak tulajdonít minden jogot a fent említett védjegyek, kereskedelmi nevek és/vagy megkülönböztető jelzések felett, és az említett Tartalmakon meglévő vagy fennálló hasznosítási jogok egyike sem értelmezhető úgy, hogy a Felhasználóra ruházza át. Ugyanígy a Tartalmak a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com vagy adott esetben harmadik felek szellemi tulajdonát képezik, ezért a Szellemi Tulajdonjogok a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com vagy a felhasználásukat engedélyező harmadik felek tulajdonát képezik. hasznosítási jogának kizárólagos gyakorlása, különös tekintettel a sokszorosításra, terjesztésre, nyilvános közlésre és átalakításra. Az ezen a weboldalon található információk jogosulatlan felhasználása, valamint a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com vagy a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com webhelyen szereplő, tartalmat továbbító harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogának megsértése jogilag megalapozottnak minősül. felelősségeket.

A WWW.CONSEJOSPARAMIHUERTO.COM ELÉRHETŐSÉGE

A CONSEJOSPARAMIHUERTO.com nem garantálja a megszakítások vagy hibák hiányát a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com elérése során, illetve annak tartalmát, illetve azt, hogy az oldal naprakész, bár minden tőle telhetőt megtesz ezek elkerülése, javítása vagy frissítése érdekében. Ezért a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com nem vállal felelősséget a Felhasználóban okozott olyan károkért, amelyek a távközlési hálózatokban olyan meghibásodást vagy lekapcsolást okoznak, amely a portálszolgáltatás felfüggesztését, törlését vagy megszakítását eredményezi annak nyújtása során vagy azt megelőzően.

A CONSEJOSPARAMIHUERTO.com a hatályos jogszabályokban meghatározott kivételektől eltekintve kizár minden olyan jellegű kárért való felelősséget, amely a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com és a tartalom működésének elérhetőségének, folytonosságának vagy minőségének hiányából fakadhat. a FELHASZNÁLÓ által a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-nak és a Tartalomnak tulajdonítható hasznossági elvárásnak való megfelelés.

A jelen Weboldalon megjelenő Hiperhivatkozások funkciója kizárólag az, hogy tájékoztassák a Felhasználót más, az üggyel kapcsolatos információkat tartalmazó Weboldalak létezéséről. Az említett hiperhivatkozások nem minősülnek javaslatnak vagy ajánlásnak.

A CONSEJOSPARAMIHUERTO.com nem vállal felelősséget a hivatkozott oldalak tartalmáért, a Hiperhivatkozások működéséért vagy hasznosságáért, illetve a hivatkozások eredményéért, és nem garantálja, hogy vírusok vagy egyéb olyan elemek hiányoznak rajtuk, amelyek a számítógépes rendszerben változást okozhatnak ( hardver és szoftver), a Felhasználó dokumentumai vagy fájljai, kizárva mindennemű felelősséget a Felhasználónak emiatt okozott károkért.

A www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com oldalhoz való hozzáférés nem jelenti a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com azon kötelezettségét, hogy ellenőrizze a vírusok, férgek vagy bármely más káros számítógépes elem hiányát. A káros számítógépes programok észlelésére és fertőtlenítésére alkalmas eszközök rendelkezésre állása minden esetben a Felhasználót megilleti, ezért a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com nem vállal felelősséget a szolgáltatás nyújtása során esetlegesen előforduló biztonsági hibákért www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com , sem azokról az esetleges károkról, amelyeket a Felhasználó vagy harmadik fél számítógépes rendszerében (hardver és szoftver), az abban tárolt fájlokban vagy dokumentumokban a Felhasználó számítógépén vírus jelenléte okozhat. a web szolgáltatásaihoz és tartalmaihoz való kapcsolódás, a böngésző meghibásodása vagy annak nem frissített verzióinak használata.

A www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com szolgáltatásának és a Tartalomnak a nyújtása elvileg határozatlan időre szól. A CONSEJOSPARAMIHUERTO.com azonban jogosult bármikor megszüntetni vagy felfüggeszteni a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com szolgáltatásának és/vagy bármely Tartalomnak a biztosítását. Ha ez ésszerűen lehetséges, a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com előzetes értesítést küld a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com megszüntetéséről vagy felfüggesztéséről.

A WWW.CONSEJOSPARAMIHUERTO.COM MINŐSÉGE

Tekintettel a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com webhelyen keresztül nyújtott információk és szolgáltatások dinamikus és változó környezetére, a CONSEJOSPARAMIHUERTO.com minden tőle telhetőt megtesz, de nem garantálja a Tartalom teljes valódiságát, pontosságát, megbízhatóságát, hasznosságát és/vagy időszerűségét. A portált alkotó oldalakon található információk csak tájékoztató jellegűek, tájékoztató jellegűek, tájékoztató jellegűek és reklám jellegűek. Semmilyen esetben sem kínálnak kötelező érvényű vagy szerződéses kötelezettségvállalást, illetve nem rendelkeznek azokkal.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

A CONSEJOSPARAMIHUERTO.com kizár minden felelősséget a Felhasználó ezen információk alapján meghozott döntéseiért, valamint a www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com dokumentumaiban és grafikáiban esetlegesen előforduló nyomdai hibákért. Az információ a tartalom bővítése, javítása, javítása vagy frissítése miatt a tartalmuk előzetes értesítése nélkül időszakonként megváltozhat.

A TIPSPARAMIHUERTO.com az Amazon Affiliate programmal működik együtt, így a termékek értékesítése és forgalmazása magán az Amazonon keresztül történik.

ÉRTESÍTÉSEK

A CONSEJOSPARAMIHUERTO.com által a Felhasználóhoz intézett minden értesítés és kommunikáció minden célból hatékonynak minősül.

ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK

Erre a jogi közleményre a jelenlegi spanyol szabályozás az irányadó.