VERKKOSIVUSTON OMISTAJAN TUNNISTETIEDOT

Tietoyhteiskunnan ja sähköisen kaupankäynnin palveluista 10. heinäkuuta annetun lain 34/2002, jäljempänä CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, 11 §:ssä säädetyn tiedonantovelvollisuuden mukaisesti www.CONSEJOSPARAMIHUERTO .com -sivuston omistajana, kotipaikka , sähköposti osoitteeseen Consejosparamihuerto.com, välittää nämä tiedot, jotka noudattavat ja säätelevät tämän sivun käyttöehtoja, vastuun rajoituksia ja velvoitteita, joita verkkotunnuksella www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com julkaisevan verkkosivuston käyttäjät ottavat ja sitoutua kunnioittamaan.

KÄYTTÖEHDOT

Sivuston www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com käyttö myöntää www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivuston Käyttäjälle ehdon, olipa kyseessä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ja edellyttää väistämättä jokaisen lausekkeen ja yleisen ehdon täydellistä, täydellistä ja varauksetonta hyväksymistä. Oikeudellinen huomautus. Jos käyttäjä ei hyväksy tämän oikeudellisen ilmoituksen lausekkeita ja käyttöehtoja, hän ei käytä www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivustoa. Tämä oikeudellinen huomautus voi muuttua ja päivittää, joten CONSEJOSPARAMIHUERTO.comin julkaisema versio voi olla erilainen joka kerta, kun käyttäjä käyttää portaalia. Tästä syystä Käyttäjän on luettava Laki-ilmoitus joka kerta, kun hän käy osoitteessa www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com.

Sivuston www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com kautta CONSEJOSPARAMIHUERTO.com tarjoaa Käyttäjälle pääsyn erilaisiin CONSEJOSPARAMIHUERTO.comin tai valtuutettujen kolmansien osapuolien Internetin kautta julkaisemiin sisältöihin.

Käyttäjä on velvollinen ja sitoutuu käyttämään www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ja Sisältöä voimassa olevan lainsäädännön, Oikeudellisen ilmoituksen ja minkä tahansa muun hänelle annettujen ilmoitusten tai ohjeiden mukaisesti joko tämän oikeudellisen huomautuksen kautta tai missä tahansa muussa Sisällön kohdassa jotka muodostavat www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.comin, kuten rinnakkaiselon säännöt, moraali ja yleisesti hyväksytyt hyvät tavat. Tätä tarkoitusta varten Käyttäjä sitoutuu ja sitoutuu olemaan käyttämättä Sisältöä laittomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin, jotka ovat laillisessa ilmoituksessa tai voimassa olevassa lainsäädännössä kiellettyjä ja jotka ovat haitallisia kolmansien osapuolten oikeuksille ja eduille tai jotka millään tavalla voivat vahingoittaa , poistaa käytöstä, ylikuormittaa, heikentää tai estää normaalin käytön CONSEJOSPARAMIHUERTO.com:n, toisen KÄYTTÄJÄN tai minkä tahansa Internetin käyttäjän (laitteiston ja ohjelmiston) omistamiin tai hankkimiin tietokonelaitteisiin tallennetun sisällön, tietokonelaitteiden tai asiakirjojen, tiedostojen ja kaikenlaisen sisällön normaalin käytön.

Käyttäjä sitoutuu olemaan välittämättä, levittämättä tai antamatta kolmansille osapuolille minkäänlaista www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com sisältämää materiaalia, kuten tietoa, tekstejä, dataa, sisältöä, viestejä, grafiikkaa, piirroksia, äänitiedostoja ja/tai kuvia. , valokuvat, tallenteet, ohjelmistot, logot, tuotemerkit, kuvakkeet, tekniikka, valokuvat, ohjelmistot, linkit, graafinen suunnittelu ja lähdekoodit tai mikä tahansa muu materiaali, johon sinulla on pääsy www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivuston käyttäjänä, ilman että tämä luettelo on rajoittava. Samoin kaiken tämän mukaisesti Käyttäjä ei saa:

Toistaa, kopioida, levittää, asettaa saataville tai millään muulla tavalla julkisesti viestiä, muuttaa tai muokata Sisältöä, ellei sinulla ole vastaavien oikeuksien omistajan CONSEJOSPARAMIHUERTO.comin kirjallista ja nimenomaista lupaa tai että tämä on laillisesti sallittua. .
Poistaa, muokata tai millään tavalla muuttaa CONSEJOSPARAMIHUERTO.com:n tai sen omistajien oikeuksien varaamiseen liittyviä "tekijänoikeuksia" ja muita tunnistetietoja, sormenjälkiä ja/tai digitaalisia tunnisteita, vesileimoja tai muita vakiintuneita teknisiä keinoja tunnistamisesi varmistamiseksi.

Käyttäjän on pidättäydyttävä hankkimasta ja edes yrittämästä saada Sisältöä muilla keinoilla tai menetelmillä kuin niillä, jotka tapauksesta riippuen on saatettu saataville tätä tarkoitusta varten tai jotka on ilmoitettu tätä tarkoitusta varten verkkosivuilla, joilta hän löytää Sisältö tai yleensä sisältö, jota yleisesti käytetään Internetissä tähän tarkoitukseen, edellyttäen, että ne eivät aiheuta vaurioitumisvaaraa tai www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivuston ja/tai Sisällön hajoamista.

IMMATERIAALINEN OMAISUUS

Kaikki www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivustolla näkyvät tavaramerkit, kauppanimet tai tunnistettavat merkit ovat CONSEJOSPARAMIHUERTO.comin tai tapauksen mukaan niiden omistajien omaisuutta ilman, että ymmärretään, että käyttö tai pääsy Portaali ja/tai Sisältö antavat Käyttäjälle minkäänlaiset oikeudet edellä mainittuihin tavaramerkkeihin, kauppanimiin ja/tai tunnusmerkkeihin, eikä minkään mainittuun sisältöön olemassa olevia tai mahdollisesti olemassa olevia käyttöoikeuksia voida ymmärtää siirrettävän Käyttäjälle. Samalla tavalla Sisältö on CONSEJOSPARAMIHUERTO.com:n tai tapauksen mukaan kolmansien osapuolien immateriaaliomaisuutta, joten immateriaalioikeudet omistaa CONSEJOSPARAMIHUERTO.com tai kolmannet osapuolet, jotka ovat antaneet luvan niiden käyttöön. jolla on yksinomainen käyttöoikeus käyttää niitä millä tahansa tavalla ja erityisesti kopiointi-, levitys-, julkinen viestintä ja muuntaminen. Tämän verkkosivuston sisältämien tietojen luvaton käyttö sekä CONSEJOSPARAMIHUERTO.com:n tai sisältöä siirtäneiden, www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com -sivustoon sisältyvien kolmansien osapuolten immateriaali- tai teollisoikeuksien loukkaukset johtavat laillisesti perustettuun vastuut.

WWW.CONSEJOSPARAMIHUERTO.COM:n SAATAVUUS

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ei takaa, että sivuston www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com, sen sisällön käyttämisessä ei ole keskeytyksiä tai virheitä tai että se päivitetään, vaikka se tekee parhaansa tarvittaessa välttääkseen, korjatakseen tai päivittääkseen ne. Siksi CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ei ole vastuussa mistään Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista, jotka aiheuttavat televerkoissa häiriöitä tai katkoksia, jotka aiheuttavat portaalipalvelun keskeytyksen, peruuttamisen tai keskeytyksen sen tarjoamisen aikana tai aikaisemmin.

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com sulkee pois voimassa olevan lainsäädännön poikkeuksia lukuun ottamatta minkäänlaista vastuuta vahingoista, jotka voivat johtua www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivuston ja Sisällön toiminnan puutteellisuudesta, jatkuvuudesta tai laadusta. sillä hyödyllisyydellä, jonka KÄYTTÄJÄ olisi voinut liittää www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-sivustoon ja sen sisältöön.

Tällä verkkosivustolla näkyvien hyperlinkkien tehtävänä on yksinomaan ilmoittaa Käyttäjälle muiden asiaa koskevia tietoja sisältävien verkkosivustojen olemassaolosta. Mainitut hyperlinkit eivät ole ehdotuksia tai suosituksia.

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ei ole vastuussa mainittujen linkitettyjen sivujen sisällöstä, Hyperlinkkien toiminnasta tai hyödyllisyydestä tai mainittujen linkkien tuloksista, eikä se takaa, ettei niissä ole viruksia tai muita elementtejä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia tietokonejärjestelmään ( laitteistot ja ohjelmistot), Käyttäjän asiakirjat tai tiedostot, poissulkematta vastuuta kaikesta tästä syystä Käyttäjälle aiheutuneista vahingoista.

Pääsy osoitteeseen www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ei tarkoita CONSEJOSPARAMIHUERTO.com:n velvollisuutta valvoa virusten, matojen tai muiden haitallisten tietokoneelementtien puuttumista. Joka tapauksessa riittävien työkalujen saatavuus haitallisten tietokoneohjelmien havaitsemiseen ja desinfiointiin vastaa Käyttäjää, joten CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ei ole vastuussa mahdollisista tietoturvavirheistä, joita voi ilmetä palvelun tarjoamisen aikana. www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com eivätkä mahdollisista vahingoista, joita voi aiheutua Käyttäjän tai kolmansien osapuolien tietokonejärjestelmälle (laitteistolle ja ohjelmistolle), siihen tallennetuille tiedostoille tai asiakirjoille, jotka johtuvat virusten esiintymisestä käyttäjän tietokoneessa, jota käytetään yhteys Webin palveluihin ja sisältöön, selaimen toimintahäiriö tai sen päivittämättömien versioiden käyttö.

www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com palvelun ja Sisällön tarjoaminen on periaatteessa toistaiseksi voimassa olevaa. CONSEJOSPARAMIHUERTO.com on kuitenkin oikeutettu lopettamaan tai keskeyttämään www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-palvelun ja/tai minkä tahansa sisällön tarjoamisen milloin tahansa. Kun tämä on kohtuudella mahdollista, CONSEJOSPARAMIHUERTO.com ilmoittaa etukäteen www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com-palvelun lopettamisesta tai keskeyttämisestä.

WWW.CONSEJOSPARAMIHUERTO.COM:N LAATU

Ottaen huomioon www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.comin kautta tarjottavien tietojen ja palveluiden dynaaminen ja muuttuva ympäristö, CONSEJOSPARAMIHUERTO.com tekee parhaansa, mutta ei takaa sisällön täydellistä todenperäisyyttä, tarkkuutta, luotettavuutta, hyödyllisyyttä ja/tai ajantasaisuutta. Tämän portaalin muodostavien sivujen tiedot ovat vain informatiivisia, neuvoa-antavia, informatiivisia ja mainontaa. Ne eivät missään tapauksessa tarjoa sitovaa tai sopimukseen perustuvaa sitoumusta tai ole luonteeltaan sellaisia.

VASTUUN RAJOITUS

CONSEJOSPARAMIHUERTO.com sulkee pois kaiken vastuun päätöksistä, joita Käyttäjä voi tehdä näiden tietojen perusteella, sekä mahdollisista kirjoitusvirheistä, joita voi olla www.CONSEJOSPARAMIHUERTO.com -sivuston asiakirjoissa ja kuvissa. Tiedot voivat muuttua ajoittain ilman ennakkoilmoitusta sisällön laajentamisen, parantamisen, korjaamisen tai päivittämisen vuoksi.

TIPSPARAMIHUERTO.com toimii Amazon Affiliate -ohjelman kanssa, joten tuotteet myydään ja jaetaan Amazonin itsensä kautta.

ILMOITUKSET

Kaikki CONSEJOSPARAMIHUERTO.com:n käyttäjälle millä tahansa tavalla tekemät ilmoitukset ja viestit katsotaan tehokkaiksi kaikkiin tarkoituksiin.

SOVELLETTAVA LEGISLACIÓN

Tätä oikeudellista huomautusta säätelevät Espanjan voimassa olevat määräykset.